χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Σωλήνας συμπυκνωτών χαλκού
Σωλήνας ανταλλακτών θερμότητας
Εσωτερικός αυλακωμένος σωλήνας χαλκού
Το επίπεδο πληγώνει τη σπείρα
Αυλακωμένος σωλήνας θερμότητας
Σωλήνας εξατμιστήρων
Ευθύς σωλήνας χαλκού
Ελεύθερος σωλήνας χαλκού οξυγόνου
Κοίλος αγωγός
Εσωτερικός αγωγός
1 2 3 4 5 6 7